Història

Bell-lloc és un centre educatiu que va néixer gràcies a la generositat, iniciativa i visió de futur d’un grup de famílies que a finals de la dècada del 50 varen somiar en la creació d’una escola que donés resposta als seus ideals i que cerqués un clar objectiu: procurar una sòlida formació professional, humana i cristiana per als seus fills. Bell-lloc ha crescut amb l’esforç, confiança i entusiasme de moltes famílies i professionals de l’educació. Va iniciar la seva activitat acadèmica l’any 1965, amb 60 alumnes, en una Masia del segle XIV, que es va restaurar amb l’esforç de moltes persones.Objectius

La Fundació Bell-lloc té com a missió fonamental donar suport a la tasca docent, educativa, cultural i formativa, actual i futura, de Bell-lloc, perquè pugui continuar realitzant la seva activitat de caràcter social. Per tant, la Fundació Bell-lloc té com a objectiu garantir la llibertat d’educació i el dret dels pares a la formació dels seus fills.

Finalitats de la fundació

Són finalitats primordials de la Fundació, entre d’altres: .

Donar continuïtat econòmica i seguretat jurídica al projecte de l’escola Bell-lloc.

Aconseguir que la manca de recursos econòmics no sigui un obstacle per poder accedir a l’educació que ofereix Bell-lloc.

Donar suport a noves construccions escolars i dotació de nou material pedagògic

Facilitar els mitjans per a la formació d’un professorat d’excel•lència. Promoció del professorat i reconeixement de la seva tasca professional innovadora.

Sempre que sigui possible, fomentar la cooperació internacional amb projectes educatius i ajuda a escoles de països en vies de desenvolupament.

Ser present en aquells fòrums, associacions i institucions -nacionals i internacionals- que promoguin aquests mateixos fins i objectius.

Promoure la solidaritat i la cooperació en iniciatives socials.


Patronat:

President : Joaquim Figa Mataró

Secretari : Josep M. Boix Figueras

Vocals :

Lluis Inclán García-Robés

Ramón Moncunill Bernet

Nicolau Canela Farré